رئیس کمیسیون:

 • جناب آقای تقی اشتغالی

اعضای کمیسیون

 • جناب آقای محمدرضا انارکی
 • جناب آقای علیرضا محمدیان
 • جناب آقای محمدعلی اصلان بیگی
 • جناب آقای کیان ثابتی

ماموریت کمیسیون

 • رسیدگی به دعاوی و حل اختلافاتی که یک طرف آن اعضای اتحادیه باشد
 • مشاور حقوقی به اعضای اتحادیه
 • بررسی قراردادهای منعقده با تامین‌کنندگان و پیمانکاران از نظر حقوقی

اهداف کلان تعیین شده برای کمیسیون

 • رسیدگی به دعاوی و اختلافات ارجاع شده به کمیسیون حقوقی در کوتاه‌ترین زمان ممکن
 • حمایت از حقوق قانونی اعضای اتحادیه
 • مشاوره به اعضای اتحادیه برای تنظیم قراردادهای صادراتی مطابق اصول بین‌المللی
EN