رئیس کمیسیون:

ماموریت کمیسیون:

  • ايجاد تسهيلات رفاهي براي استفاده اعضاي اتحاديه مانند بيمه هاي تكميلي و استفاده از امكانات ورزشي با تخفيف هاي ويژه

اهداف کلان تعیین شده برای کمیسیون:

  • افزايش زمينه هاي تسهيلات رفاهي براي اعضاي اتحاديه
  • تشكيل تعاوني براي رفاه بيشتر اعضاء و كاركنان اتحاديه
EN