رئیس کمیسیون:

 • جناب آقای مسعود دولت‌نیا

اعضای کمیسیون

 • سرکار خانم کتایون اسکندری‌کیا
 • جناب آقای مصطفی دهقان
 • جناب آقای شهرام اصلانی
 • جناب آقای مصطفی جعفری

ماموریت کمیسیون:

 • جذب افراد و شركتهاي فعال در حوزه مبلمان منزل و اداري براي عضويت در اتحاديه در صورت دارا بودن شرايط عضويت
 • تمديد عضويت اعضاي اتحاديه
 • وصول مطالبات مربوط به حق عضويت
 • اندازه گیری رضایت اعضا و زمینه سازی برای افزایش رضایت اعضاء

اهداف کلان تعیین شده برای کمیسیون:

 • انجام اقدامات موثر جهت جذب اعضاي واجد صلاحيت وابسته، پیوسته و افتخاری
 • اقدام جهت دریافت کارت عضویت اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران جهت اعضای قرمز
 • افزایش فعالیت و عضو گیری در شهرستانها - سراسر ایران
EN