کمیسیون ساماندهی مواداولیه و ماشین‌آلات

رئیس کمیسیون:

 • جناب آقای امیدعلی فروز

اعضای کمیسیون

 • جناب آقای اسماعیل الهیان
 • جناب آقای علی رسول‌زاده
 • جناب آقای امیرحسین کشاورز
 • جناب آقای محسن یزدانی
 • جناب آقای افشین میرشکرایی
 • جناب آقای بهزاد اسدی

ماموریت کمیسیون:

 • ساماندهي تعرفه هاي گمركي براي واردات مواد اوليه
 • انجام تحقيقات كاربردي در ارتباط با مواد اوليه مورد استفاده در صنعت مبلمان منزل و اداري
 • ايجاد بانك اطلاعاتي براي معرفي توليد كنندگان و مصرف كنندگان مواد اوليه در صنعت مبلمان (ارزیابی و گریدبندی تولیدکنندگان مواد و قطعات داخلی)
 • ايجاد بانك اطلاعاتي مقالات و پايان نامه هاي مرتبط با مواد اوليه مورد استفاده در صنعت مبلمان
 • انجام تحقیقات درخصوص واردات مواد اولیه و منابع و آسیبهای مرتبط با آن
 • بررسی و تحلیل اقتصادی درخصوص تغییرات نرخ ارز، طلا و نفت
 • برنامه ریزی و زمینه سازی جهت تقویت اعضای تولیدکنندگان داخلی مواد و قطعات در صنعت مبلمان
 • تحقیقات و تحلیل درخصوص کمبود مواد اولیه به واسطه تحریمها و تعیین راهکارهای برون رفت از شرایط اضطراری

اهداف کلان تعیین شده برای کمیسیون:

 • كاهش تعرفه‌هاي واردات مواد اوليه براي صادركنندگان مبلمان منزل و اداري
 • اطلاع‌رساني به اعضاي اتحاديه در خصوص توليدكنندگان داخلي و خارجي مواد اوليه
 • معرفي مواداوليه جديد به توليد كنندگان مبلمان منزل و اداري
 • افزايش سطح آگاهي اعضاي اتحاديه در خصوص مواد اوليه سبز و كم خطر
EN