کوشا داراب نیا

عضو هیات مدیره
مدیرعامل شرکت ایده آروین ناژ

سوابق کار و فعالیت های مرتبط

  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت آروین ناژ آسا
  • عضو هیئت مدیره شرکت آروین ناژ آوا
  • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آروین ناژ طرح نو
  • مدیرعامل شرکت ایده آروین ناژ
  • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آروین ناژ فرم
  • عضو هیئت مدیره شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا ( فیپکو )
  • عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران

مدارج تحصیلی:

  • کارشناسی مهندس صنایع – گرایش تحلیل سیستمها
  • کارشناسی ارشد MBA  از دانشگاه رویال رودز کانادا
EN