علیرضا عباسی

عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون نمایشگاهی
نایب رئیس اتحادیه
مدیریت کلکسیون مبل پایتخت
ایمیل: A.abasi@furniran.com

سوابق کاری و فعالیت های مرتبط

تاسیس و مدیریت کلکسیون مبل پایتخت

بازرس قانونی شرکت تعاونی درودگران و مبل سازان تهران در سال 1365

عضو هیات مدیره ، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران از سال 1357 لغایت 1365

عضو هیات مدیره ، رئیس هیات مدیره و دبیر اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران از سال 1365 لغایت 1392

عضو کمیته پنج نفره برگزار کننده نمایشگاه های بین المللی اداره محصولات وزارت بازرگانی در سال 1364

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی صنف درودگران و مبلسازان تهران از سال 1365

عضو هیات مدیره ، دبیر و نایب رئیس هیات مدیره و رییس کمیسیون حقوقی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران از سال 1379 لغایت 1392

نماینده اتاق اصناف در شعبه دهم تغزیرات حکومتی استان تهران سالهای 1393 و1394

سوابق و مسئولیت های اجتماعی

 

مسوول آماد و پشتیبانی نیروی مقاومت بسیج پایگاه صنف درودگران و مبلسازان تهران در سال 1381

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج صنف درودگران و مبلسازان تهران در سال 1384

فرمانده حوزه مقاومت بسیج طلائیه تهران در سال 1386

فرمانده حوزه مقاومت بسیج میدان مرکزی میوه و تره بار تهران در سال 1391

سرپرست پایگاه مقاومت بسیج گروه تخصصی خدمات لوازم خانگی در سال 1392

نفر دوم شعبه 831 شورای حل اختلاف منطقه 17 تهران

مدیر گروه اتحادیه های صنفی سامانه هم اندیشی تشکل های غیر دولتی ایران ، فراکسیون سازمان های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی

مدارج تحصیلی

کاردانی خدمات مشاور حقوقی صنوف

لیسانس حقوق قضایی

دانشجوی ترم آخر فوق لیسانس حقوق بین الملل

EN