اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹

ارزیابی شرایط کنونی صنعت مبلمان در آسیا

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹

چشم‌اندازهای توسعه جهانی مبلمان

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹

چشم‌انداز بازار مبلمان ایران از نگاه World Furniture Online

آبان ۲۶, ۱۳۹۸

مراسم تجلیل از داوران مسابقه ارزیابی محصولات برتر بیست و نهمین نمایشگاه مبلمان منزل و نهمین نمایشگاه مبلمان اداری

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۸

فرصتهای تولید مشترک مبلمان با شرکت های ایتالیایی

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۸

بررسی مواد و گرایش‌های رایج بازار از نگاه CSIL

منبع: FFE Magazineنویسنده: Paola Govoni از مرکز مطالعات و تحقیقات صنعتی ایتالیا (CSIL)مترجم: مهندس معصومه حافظی
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۸

پیشنهادات انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران برای تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور

انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران در اجرای اختیارات قانونی و مشارکت در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری‌های دخیل در امور مربوط به […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۷

محافظت از مبلمان با بسته‌ بندی صحیح و اصولی آن

مترجم: مهندس معصومه حافظی
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۷

MEBLE POLSKA و صنعت مبلمان لهستان

منبع: WFO Magazineنویسنده: Sara Colautti
EN