دی ۶, ۱۴۰۲

بیست و یکمین جشواره تولید ملی افتخار ملی

دی ۲, ۱۴۰۲

انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی در سال 1402

دی ۲, ۱۴۰۲

دوره آموزشی آشنایی با سامانه جامع تجارت

آذر ۲۹, ۱۴۰۲

آگهی مجمع

آذر ۲۲, ۱۴۰۲

دوره آموزشی چالش ها و آسیب های مشاغل سخت و زیان آور و راهکارها

آذر ۲۲, ۱۴۰۲

تغییر زمان برگزاری اولین نمایشگاه سیستم های کنترل فرآیند، مانیتورینگ و اسکادا در صنایع مختلف

آذر ۲۲, ۱۴۰۲

آگهی مجمع

آذر ۱۸, ۱۴۰۲

درخواست حضور و مشارکت در اولین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری ایران

آذر ۱۸, ۱۴۰۲

نمایشگاه اختصاصی معرفی ظرفیتهای اقتصادی ج.ا. ایران در شهر دوشنبه- تاجیکستان مورخ 5 لغایت 8 دی ماه 1402

EN