مرداد ۳۱, ۱۴۰۱

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1401/05/30 لغایت 1401/06/02

مرداد ۳۱, ۱۴۰۱

آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده (15) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی

مرداد ۳۱, ۱۴۰۱

ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مرداد ۳۱, ۱۴۰۱

نمایشگاه های تجارت بین المللی نایروبی و مومباسا

مرداد ۳۱, ۱۴۰۱

تصویرنامه دادستان کل کشور در خصوص تبلیغات در فضای مجازی

مرداد ۳۰, ۱۴۰۱

آغاز پذیرش دانشجو از شهریور 1401 در دانشگاه جامع علمی کاربردی

مرداد ۲۹, ۱۴۰۱

سومین کنفرانس آشنایی با فرصتهای سرمایه گذاری پیمانکاری و صدور خدمات فنی و مهندسی با تاکید بر صنعت ساختمان عراق

مرداد ۲۹, ۱۴۰۱

گزارش جلسه علنی مجلس مورخ 1401/05/23

مرداد ۲۹, ۱۴۰۱

مشارکت در برنامه ریزی و اجرای تک پودمان آموزشی مدیریت تجارت محصولات کشاورزی

EN