مرداد ۲۹, ۱۴۰۲

فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز سال 1402

مرداد ۲۵, ۱۴۰۲

سی و هشتمین دوره نمایشگاه تجاری اندونزی (26 لغایت 30 مهر 1402)

مرداد ۲۵, ۱۴۰۲

پیرو درخواست نظرات تشکل‌های اقتصادی در خصوص ماده 8 قانون اصل 44 و بند د ماده 11 قانون بهبود

مرداد ۲۵, ۱۴۰۲

ارسال گزارش صرافی ارزهای دیجیتالی در اندونزی

مرداد ۲۴, ۱۴۰۲

برگزاری دومین نمایشگاه و همایش ITEX در نمایشگاه بین المللی بغداد

مرداد ۲۴, ۱۴۰۲

درخواست اظهار نظر از اعضای اتحادیه در خصوص اجرای بند ج ماده 11 قانون بهبود در ارتباط با امتیازات موجود در قوانین و مقررات برای بنگاه های غیر خصوصی و تعاونی برای حذف یا تعمیم امتیازات

مرداد ۲۴, ۱۴۰۲

تعویق در برگزاری نمایشگاه فرانشیز و فرصت های تجاری ساحل عاج 2023

مرداد ۲۴, ۱۴۰۲

تقویم نمایشگاه های تایلند تا پایان سال 2023

مرداد ۲۴, ۱۴۰۲

گزارش جلسه علنی مجلس مورخ 1402/05/23

EN