مهر ۶, ۱۴۰۰

نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در سوریه / دمشق 2021

مهر ۶, ۱۴۰۰

نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در سوریه- دمشق

مهر ۴, ۱۴۰۰

هشدار به شرکتهای بازرگانی در خصوص صدور پیش فاکتورهای جعلی

مهر ۴, ۱۴۰۰

اتاق بازرگانی ایران در خصوص انجام تعلیق کارت بازرگانی توسط متقاضی در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند

مهر ۳, ۱۴۰۰

اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران در خصوص دعوت تشکل های اقتصادی برای شرکت در دوره آموزشی بین المللی کمربند- جاده

مهر ۳, ۱۴۰۰

اطلاع رسانی اتاق بازرگانی تهران در خصوص ایجاد امکان برپایی ایستگاه واکسیناسیون در محل شرکت های بزرگ

شهریور ۳۰, ۱۴۰۰

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص ششمین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ا در شهر موصل عراق مورخ 9 الی 12 آذرماه 1400

شهریور ۳۰, ۱۴۰۰

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس مورخ 1400/07/03

شهریور ۳۰, ۱۴۰۰

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص بـرگـزاری نمایـشـگاه بازرگانی اختـصاصی ج.ا.ا در اقـلیـم کردسـتان عراق – اربیل 30 آذرماه الی 4 دی ماه 1400

EN