شهریور ۱۷, ۱۴۰۰

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص شیوه نامه ارزیابی شاخص های تخصصی رتبه بندی صادرکنندگان

شهریور ۱۶, ۱۴۰۰

گزارش بررسی کسری بودجه 1400 (و راهکارهای مواجه با آن)

شهریور ۱۵, ۱۴۰۰

اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران درخصوص نمایشگاه های بین المللی باکو

شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران در خصوص مصوبات 52 امین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران در خصوص پیاده سازی قانون لایحه خدمات رسانی به ایثارگران

شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

درخواست اتاق بازرگانی ایران در خصوص دریافت سهمیه واکسن کرونا

شهریور ۱۳, ۱۴۰۰

مستند چم و خم های محیط کسب و کار (جلد اول- شهریور1400)

شهریور ۱۳, ۱۴۰۰

اطلاعیه مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران برنامه های پیشنهادی وزارت صمت از نظر بخش خصوصی

شهریور ۱۳, ۱۴۰۰

اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک ایران و ویتنام

EN