آذر ۱۳, ۱۴۰۱

کارگاه آموزش آشنایی با خدمات و فعالیتهای صندوق ضمانت صادرات ایران در تاریخ 1401/09/19

آذر ۱۲, ۱۴۰۱

کنفدراسیون ملی برند ایران با محوریت توسعه برند

آذر ۱۲, ۱۴۰۱

برگزاری مراسم یادبود آقای دکتر حسن سیاه مکون توسط کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

آذر ۱۲, ۱۴۰۱

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی 1401/09/13 لغایت 1401/09/16

آذر ۱۲, ۱۴۰۱

فراخوان اعزام هیات تجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه

آذر ۹, ۱۴۰۱

اعلام تغییر تاریخ برگزاری سومین نشست دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا

آذر ۸, ۱۴۰۱

اعزام هیات تجاری بزرگ ایران به روسیه در تاریخ 1401/09/27

آذر ۸, ۱۴۰۱

برگزاری همایش هوش مصنوعی و انسان طبیعی و روابط عمومی فراگیر

آذر ۸, ۱۴۰۱

لیست نمایشگاههای بین المللی ازبکستان در سال 2023

EN