آبان ۷, ۱۴۰۱

اعزام هیات تجاری به کشور تایلند و ویتنام

آبان ۷, ۱۴۰۱

سلسله سخنرانی های علمی با موضوع ساعتی به کیفیت بیاندیشیم

آبان ۷, ۱۴۰۱

دریافت روادید در مرکز VFS

آبان ۱, ۱۴۰۱

اقلام ممنوعه وارداتی به بازار عراق

آبان ۱, ۱۴۰۱

ارسال گزارش از وزارت امور خارجه تحت عنوان “سد بزرگ اینگای جمهوری دموکراتیک کنگو”

آبان ۱, ۱۴۰۱

نمایشگاه دروازه صادرات به آفریقا export gateway to Africa در استانبول

آبان ۱, ۱۴۰۱

سمینار “نقش و اهمیت قرارداد های تجاری در بازرگانی بین المللی”

مهر ۲۷, ۱۴۰۱

فراخوان سومین همایش علمی-پژوهشی اقتصاد پنهان به دستگاه های عضو

مهر ۲۷, ۱۴۰۱

نمایشگاه بین المللی داکار (فیداک) در آذر ماه سال جاری

EN