دی ۲۰, ۱۴۰۰

ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و ایجاد تناظر دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک با فعالیت اقتصادی

دی ۲۰, ۱۴۰۰

اطلاع رسانی نامه گمرک به تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

دی ۲۰, ۱۴۰۰

اعزام هیات تجاری به کشور رومانی و صربستان

دی ۱۹, ۱۴۰۰

در خصوص ابلاغ آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی

دی ۱۹, ۱۴۰۰

فراخوان اوین نمایشگاه اختصاصی و تخصصی جمهوری اسلامی ایران در کرکوک عراق

دی ۱۹, ۱۴۰۰

برپایی پاویون تخصصی ج.ا.ا در نمایشگاه بین المللی پرود اکسپو روسیه در بازه زمانی 18 لغایت 22 بهمن ماه 1400

دی ۱۹, ۱۴۰۰

برنامه های آموزشی مرکز داوری اتاق ایران

دی ۱۳, ۱۴۰۰

به استناد درخواست اعلام نظر در خصوص ارزیابی عملکرد برخی مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

دی ۱۲, ۱۴۰۰

اطلاع رسانی نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری عراق – بغداد مورخ 8 الی 11 فروردین 1401

EN