دی ۱۳, ۱۴۰۰

به استناد درخواست اعلام نظر در خصوص ارزیابی عملکرد برخی مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

دی ۱۲, ۱۴۰۰

اطلاع رسانی نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری عراق – بغداد مورخ 8 الی 11 فروردین 1401

دی ۱۲, ۱۴۰۰

دوره آموزشی آشنایی با اصول حمل و نقل بین المللی – فدراسیون حمل و نقل و لجستیک

دی ۱۲, ۱۴۰۰

دعوتنامه مشارکت در نمایشگاه بین المللی الجزایر

دی ۷, ۱۴۰۰

در خصوص برگزاری نمایشگاه تجاری بین المللی کادونا (نیجریه)

دی ۷, ۱۴۰۰

در خصوص برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ا توسط شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد در تاجیکستان مورخ 7 الی 10 اسفند

دی ۷, ۱۴۰۰

در خصوص ابلاع نامه شماره 11700024وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

دی ۷, ۱۴۰۰

درخصوص اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای جهادی کشور از تاریخ 18 الی 21 بهمن 1400

دی ۷, ۱۴۰۰

در خصوص اقدامات انجام شده تشکلها در جهت بهبود محیط کسب و کار موانع و مشکلات فعالان اقتصادی

EN