آبان ۲۲, ۱۴۰۰

تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1398

آبان ۲۲, ۱۴۰۰

صورتجلسه اولین کمیته رصد پایش تولید و تأمین پارچه رو مبلی

آبان ۱۸, ۱۴۰۰

نمایشگاه آنلاین بین المللی اتیوپی

آبان ۱۸, ۱۴۰۰

فراخوان هشتمین نمایشگاه بین المللی طراحی داخلی، کاشی و سنگ، حمام و آشپزخانه و روشنایی عمان

آبان ۱۸, ۱۴۰۰

اطلاع رسانی درخصوص امکان تعیین شعبه صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان کارت

آبان ۱۵, ۱۴۰۰

فراخوان بازدید از نمایشگاه های آلمان d i h

آبان ۱۵, ۱۴۰۰

وبینار آموزشی با عنوان دوره مکاتبات تجاری به زبان عربی

آبان ۱۵, ۱۴۰۰

برگزاری نمایشگاه آن لاین بین المللی اتیوپی

آبان ۱۵, ۱۴۰۰

ارسال تقویم نمایشگاه های تخصصی عمان در سال 2022 میلادی

EN